thumbnail_IMG_1925

October 2017. Pleased to meet you! We are Suus Touw and Anne van Eck.

Here we are, at last. As of today we work together under the name studio Touw van Eck. Why studio Touw van Eck? We've been sharing our lives and a studio for four years now, and although we have our own disciplines - Suus his ink drawings and Anne her sculptures - there are similarities on all sides. We both have a tendency towards reduction and when it comes to recalling images, we have the same need to let them evolve and wander off to sidetracks. This way, along gradual lines, series and interrelationships emerge between works that were not created simultaneously. Our works are subdued and we both love simplicity and craftsmanship. It may escape the observer's attention, but in fact an essential change has taken place our studio. Working together in the same studio has also led us to look at our own work through the eyes of the other. We've become involved in each other's creative processes, allowing each other to enter into the other's artistic activities, which has resulted in a certain amount of reciprocal impact. In this context the way in which images communicate with one another plays a major role. Surprised by the interaction between works, we found that it reinforces the overall picture. Images lost the association with their meanings and ideas and became even more powerful in their own right. This way the power that forces intself upon us when looking at an image is given precedence again. Bringing together, looking and sparring, all this takes us to the essence of the work: the observation. Our diptyches are the direct result. The work of one of us queries that of the other; we are kept on our toes but at the same time derive great pleasure from it. Studio Touw van Eck stands for a permanent quest for the essence, for finding the transition point of looking and losing oneself, when the image transcends the idea and a transformation is coming about. We get charged up again and it queries our work in ways that encourage us to explore further possibilities.

We can't foresee what's to come, but who knows.... Suus might make sculptures one day. That may well be in the offing. Meanwhile, in addition to figurative work Anne now also makes abstract work.

August 2020. The work is now completelyinterwoven, abstract shapes predominate.

 

Oktober 2017. Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Suus Touw en Anne van Eck.

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden werken wij samen onder de naam studio Touw van Eck. Waarom studio Touw van Eck?
Inmiddels delen wij 4 jaar leven en atelier en hoewel wij geheel onze eigen discipline hebben, Suus heeft zijn inkttekeningen en Anne haar beelden, zijn er alom overeenkomsten. We hebben allebei de neiging tot reductie en hebben dezelfde behoefte als het gaat om het teruggrijpen van beelden, deze vervolgens te laten evolueren en weer af te dwalen naar een zijspoor. Zo ontstaan er geleidelijk series en verbanden tussen niet gelijktijdig ontstane werken. Onze werken zijn ingetogen en beiden houden we van eenvoud en ambacht.
Hoewel het voor de toeschouwer niet altijd zo zal lijken, is er in het atelier iets wezenlijks veranderd. Het samen werken in een atelier heeft ertoe geleid dat we ons werk ook door de ogen van de ander zijn gaan bekijken. We zijn betrokken geraakt bij elkaars maakproces, hebben elkaar toegelaten in het werk en kruisbestuivingen hebben plaats gevonden. De manier waarop beelden met elkaar communiceren speelt daar een grote rol in. Verrast door de wisselwerking tussen werken merkten we dat dit het totale beeld versterkt. Beelden kwamen los van hun betekenis en ideeëngoed en gingen nog meer voor zichzelf spreken. De kracht die zich aan je opdringt als je naar een beeld kijkt, krijgt zo weer voorrang. Het samenbrengen, kijken en met elkaar sparren brengt ons naar de kern van het werk: de waarneming. De tweeluiken zijn hier een direct gevolg van. Het werk van de ander bevraagt het eigen werk, zet ons op scherp en brengt enorm veel plezier met zich mee.
Studio Touw van Eck is samen willen blijven zoeken naar de essentie, daar waar het omslagpunt is van kijken en je verliezen, wanneer het beeld boven het idee uitstijgt en er een transformatie ontstaat. Het laadt ons op en bevraagt ons werk op een manier die we verder willen onderzoeken.

Augustus 2020. Inmiddels is het werk geheel verweven, abstracte vormen voeren de boventoon.
 

 

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden werken wij samen onder de naam Studio Touw van Eck.

Waarom Studio Touw van Eck?
Inmiddels delen wij 4 jaar leven en atelier en hoewel wij geheel onze eigen discipline hebben, Suus heeft zijn inkttekeningen en Anne haar beelden, zijn er alom overeenkomsten. We hebben allebei de neiging tot reductie en hebben dezelfde behoefte als het gaat om het teruggrijpen van beelden, deze vervolgens te laten evolueren en weer af te dwalen naar een zijspoor. Zo ontstaan er geleidelijk series en verbanden tussen niet gelijktijdig ontstane werken. Onze werken zijn ingetogen en beiden houden we van eenvoud en ambacht.
Hoewel het voor de toeschouwer niet altijd zal lijken, is er in het atelier iets wezenlijks veranderd. Het samen werken in een atelier heeft ertoe geleid dat we ons werk ook door de ogen van de ander zijn gaan bekijken. We zijn betrokken geraakt bij elkaars maakproces, hebben elkaar toegelaten in het werk en kruisbestuivingen hebben plaats gevonden. De manier waarop beelden met elkaar communiceren speelt daar een grote rol in. Verrast door de wisselwerking tussen werken merkten we dat dit het totale beeld versterkt. Beelden kwamen los van hun betekenis en ideeëngoed en gingen nog meer voor zichzelf spreken. De kracht die zich aan je opdringt als je naar een beeld kijkt, krijgt zo weer voorrang. Het samenbrengen, kijken en met elkaar sparren brengt ons naar de kern van het werk; de waarneming. De tweeluiken zijn hier een direct gevolg van. Het werk van de ander bevraagt het eigen werk, zet ons op scherp en brengt enorm veel plezier met zich mee.
Studio Touw van Eck is samen willen blijven zoeken naar de essentie, daar waar het omslagpunt is van kijken en je verliezen, wanneer het beeld boven het idee uitstijgt en er een transformatie ontstaat. Het laad ons op en bevraagt ons werk op een manier die we verder willen onderzoeken.

Wat de toekomst brengt? Misschien dat Suus nog eens beelden gaat maken. Dat zit wel in het verschiet. Anne maakt inmiddels naast figuratief werk ook abstract werk.
 

 

/// news:

 

Studio Seine, Rotterdam
Optimism
with: Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Tonio de Roover and Touw van Eck.
05.12.2020 - 07.02.2021

Galerie Frank Taal, Rotterdam
10+
17.10.2020 - 21.11.2021

 

/// places where you could have enjoyed our work:

Boijmans & Publieke Werken, Rotterdam
Boijmans Drive Through
01.08.2020 - 23.08.2020

Publieke Werken, Rotterdam
In the streets of Rotterdam
09.07.2020 - 09.08.2020

WTC Art Gallery, The Hague
Summertime
11.07.2019 - 31.08.2019

SUPERMARKET 2019, Stockholm
Stockholm Independent Art Fair
04.04.2019 - 07.04.2019

Kunstkalender 2019

Studio Seine, Rotterdam
So glad to see you
15.12.2018 - 17.02.2019

Galerie Hommes, Rotterdam
Waited for the Fishcorner
06.07.2018 - 08.09.2018

WTC Art Gallery, Rotterdam
Hemisfeer
07.05.2017 - 04.06.2017

Open Studios Borgerstraat, Rotterdam
Parallel to Art Rotterdam
10.02.2017 - 12.02.2017

RAM, Rotterdam
'Up Memory Lane (Part 2)'
30 jarig bestaan RAM
28.09.2016 - 22.10.2016

Villa Zebra, Rotterdam
Welkom Thuis
Residence at the Villa
23.03.2016 - 17.04.2016

 

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden werken wij samen onder de naam Studio Touw van Eck.

Waarom Studio Touw van Eck?
Inmiddels delen wij 4 jaar leven en atelier en hoewel wij geheel onze eigen discipline hebben, Suus heeft zijn inkttekeningen en Anne haar beelden, zijn er alom overeenkomsten. We hebben allebei de neiging tot reductie en hebben dezelfde behoefte als het gaat om het teruggrijpen van beelden, deze vervolgens te laten evolueren en weer af te dwalen naar een zijspoor. Zo ontstaan er geleidelijk series en verbanden tussen niet gelijktijdig ontstane werken. Onze werken zijn ingetogen en beiden houden we van eenvoud en ambacht.
Hoewel het voor de toeschouwer niet altijd zal lijken, is er in het atelier iets wezenlijks veranderd. Het samen werken in een atelier heeft ertoe geleid dat we ons werk ook door de ogen van de ander zijn gaan bekijken. We zijn betrokken geraakt bij elkaars maakproces, hebben elkaar toegelaten in het werk en kruisbestuivingen hebben plaats gevonden. De manier waarop beelden met elkaar communiceren speelt daar een grote rol in. Verrast door de wisselwerking tussen werken merkten we dat dit het totale beeld versterkt. Beelden kwamen los van hun betekenis en ideeëngoed en gingen nog meer voor zichzelf spreken. De kracht die zich aan je opdringt als je naar een beeld kijkt, krijgt zo weer voorrang. Het samenbrengen, kijken en met elkaar sparren brengt ons naar de kern van het werk; de waarneming. De tweeluiken zijn hier een direct gevolg van. Het werk van de ander bevraagt het eigen werk, zet ons op scherp en brengt enorm veel plezier met zich mee.
Studio Touw van Eck is samen willen blijven zoeken naar de essentie, daar waar het omslagpunt is van kijken en je verliezen, wanneer het beeld boven het idee uitstijgt en er een transformatie ontstaat. Het laad ons op en bevraagt ons werk op een manier die we verder willen onderzoeken.

Wat de toekomst brengt? Misschien dat Suus nog eens beelden gaat maken. Dat zit wel in het verschiet. Anne maakt inmiddels naast figuratief werk ook abstract werk.
 

 

/// news:

Studio Seine, Rotterdam
Optimism
with: Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Tonio de Roover and Touw van Eck.
05.12.2020 - 07.02.2021

Galerie Frank Taal, Rotterdam
10+
17.10.2020 - 21.11.2021

 

/// places where you could have enjoyed our work:

Boijmans & Publieke Werken, Rotterdam
Boijmans Drive Through
01.08.2020 - 23.08.2020

Publieke Werken, Rotterdam
In the streets of Rotterdam
09.07.2020 - 09.08.2020

WTC Art Gallery, The Hague
Summertime
11.07.2019 - 31.08.2019

SUPERMARKET 2019, Stockholm
Stockholm Independent Art Fair
04.04.2019 - 07.04.2019

Kunstkalender 2019

Studio Seine, Rotterdam
So glad to see you
15.12.2018 - 17.02.2019

Galerie Hommes, Rotterdam
Waited for the Fishcorner
06.07.2018 - 08.09.2018

WTC Art Gallery, Rotterdam
Hemisfeer
07.05.2017 - 04.06.2017

Open Studios Borgerstraat, Rotterdam
Parallel to Art Rotterdam
10.02.2017 - 12.02.2017

RAM, Rotterdam
'Up Memory Lane (Part 2)'
30 jarig bestaan RAM
28.09.2016 - 22.10.2016

Villa Zebra, Rotterdam
Welkom Thuis
Residence at the Villa
23.03.2016 - 17.04.2016

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden werken wij samen onder de naam Studio Touw van Eck.

Waarom Studio Touw van Eck?
Inmiddels delen wij 4 jaar leven en atelier en hoewel wij geheel onze eigen discipline hebben, Suus heeft zijn inkttekeningen en Anne haar beelden, zijn er alom overeenkomsten. We hebben allebei de neiging tot reductie en hebben dezelfde behoefte als het gaat om het teruggrijpen van beelden, deze vervolgens te laten evolueren en weer af te dwalen naar een zijspoor. Zo ontstaan er geleidelijk series en verbanden tussen niet gelijktijdig ontstane werken. Onze werken zijn ingetogen en beiden houden we van eenvoud en ambacht.
Hoewel het voor de toeschouwer niet altijd zal lijken, is er in het atelier iets wezenlijks veranderd. Het samen werken in een atelier heeft ertoe geleid dat we ons werk ook door de ogen van de ander zijn gaan bekijken. We zijn betrokken geraakt bij elkaars maakproces, hebben elkaar toegelaten in het werk en kruisbestuivingen hebben plaats gevonden. De manier waarop beelden met elkaar communiceren speelt daar een grote rol in. Verrast door de wisselwerking tussen werken merkten we dat dit het totale beeld versterkt. Beelden kwamen los van hun betekenis en ideeëngoed en gingen nog meer voor zichzelf spreken. De kracht die zich aan je opdringt als je naar een beeld kijkt, krijgt zo weer voorrang. Het samenbrengen, kijken en met elkaar sparren brengt ons naar de kern van het werk; de waarneming. De tweeluiken zijn hier een direct gevolg van. Het werk van de ander bevraagt het eigen werk, zet ons op scherp en brengt enorm veel plezier met zich mee.
Studio Touw van Eck is samen willen blijven zoeken naar de essentie, daar waar het omslagpunt is van kijken en je verliezen, wanneer het beeld boven het idee uitstijgt en er een transformatie ontstaat. Het laad ons op en bevraagt ons werk op een manier die we verder willen onderzoeken.

Wat de toekomst brengt? Misschien dat Suus nog eens beelden gaat maken. Dat zit wel in het verschiet. Anne maakt inmiddels naast figuratief werk ook abstract werk.
 

 

/// news:

Studio Seine, Rotterdam
Optimism
with: Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Tonio de Roover and Touw van Eck.
05.12.2020 - 07.02.2021

Galerie Frank Taal, Rotterdam
10+
17.10.2020 - 21.11.2021

 

/// places where you could have enjoyed our work:

Boijmans & Publieke Werken, Rotterdam
Boijmans Drive Through
01.08.2020 - 23.08.2020

Publieke Werken, Rotterdam
In the streets of Rotterdam
09.07.2020 - 09.08.2020

WTC Art Gallery, The Hague
Summertime
11.07.2019 - 31.08.2019

SUPERMARKET 2019, Stockholm
Stockholm Independent Art Fair
04.04.2019 - 07.04.2019

Kunstkalender 2019

Studio Seine, Rotterdam
So glad to see you
15.12.2018 - 17.02.2019

Galerie Hommes, Rotterdam
Waited for the Fishcorner
06.07.2018 - 08.09.2018

WTC Art Gallery, Rotterdam
Hemisfeer
07.05.2017 - 04.06.2017

Open Studios Borgerstraat, Rotterdam
Parallel to Art Rotterdam
10.02.2017 - 12.02.2017

RAM, Rotterdam
'Up Memory Lane (Part 2)'
30 jarig bestaan RAM
28.09.2016 - 22.10.2016

Villa Zebra, Rotterdam
Welkom Thuis
Residence at the Villa
23.03.2016 - 17.04.2016

Eindelijk is het dan zover. Vanaf heden werken wij samen onder de naam Studio Touw van Eck.

Waarom Studio Touw van Eck?
Inmiddels delen wij 4 jaar leven en atelier en hoewel wij geheel onze eigen discipline hebben, Suus heeft zijn inkttekeningen en Anne haar beelden, zijn er alom overeenkomsten. We hebben allebei de neiging tot reductie en hebben dezelfde behoefte als het gaat om het teruggrijpen van beelden, deze vervolgens te laten evolueren en weer af te dwalen naar een zijspoor. Zo ontstaan er geleidelijk series en verbanden tussen niet gelijktijdig ontstane werken. Onze werken zijn ingetogen en beiden houden we van eenvoud en ambacht.
Hoewel het voor de toeschouwer niet altijd zal lijken, is er in het atelier iets wezenlijks veranderd. Het samen werken in een atelier heeft ertoe geleid dat we ons werk ook door de ogen van de ander zijn gaan bekijken. We zijn betrokken geraakt bij elkaars maakproces, hebben elkaar toegelaten in het werk en kruisbestuivingen hebben plaats gevonden. De manier waarop beelden met elkaar communiceren speelt daar een grote rol in. Verrast door de wisselwerking tussen werken merkten we dat dit het totale beeld versterkt. Beelden kwamen los van hun betekenis en ideeëngoed en gingen nog meer voor zichzelf spreken. De kracht die zich aan je opdringt als je naar een beeld kijkt, krijgt zo weer voorrang. Het samenbrengen, kijken en met elkaar sparren brengt ons naar de kern van het werk; de waarneming. De tweeluiken zijn hier een direct gevolg van. Het werk van de ander bevraagt het eigen werk, zet ons op scherp en brengt enorm veel plezier met zich mee.
Studio Touw van Eck is samen willen blijven zoeken naar de essentie, daar waar het omslagpunt is van kijken en je verliezen, wanneer het beeld boven het idee uitstijgt en er een transformatie ontstaat. Het laad ons op en bevraagt ons werk op een manier die we verder willen onderzoeken.

Wat de toekomst brengt? Misschien dat Suus nog eens beelden gaat maken. Dat zit wel in het verschiet. Anne maakt inmiddels naast figuratief werk ook abstract werk.
 

 

/// news:

Studio Seine, Rotterdam
Optimism
with: Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Tonio de Roover and Touw van Eck.
05.12.2020 - 07.02.2021

Galerie Frank Taal, Rotterdam
10+
17.10.2020 - 21.11.2021

 

/// places where you could have enjoyed our work:

Boijmans & Publieke Werken, Rotterdam
Boijmans Drive Through
01.08.2020 - 23.08.2020

Publieke Werken, Rotterdam
In the streets of Rotterdam
09.07.2020 - 09.08.2020

WTC Art Gallery, The Hague
Summertime
11.07.2019 - 31.08.2019

SUPERMARKET 2019, Stockholm
Stockholm Independent Art Fair
04.04.2019 - 07.04.2019

Kunstkalender 2019

Studio Seine, Rotterdam
So glad to see you
15.12.2018 - 17.02.2019

Galerie Hommes, Rotterdam
Waited for the Fishcorner
06.07.2018 - 08.09.2018

WTC Art Gallery, Rotterdam
Hemisfeer
07.05.2017 - 04.06.2017

Open Studios Borgerstraat, Rotterdam
Parallel to Art Rotterdam
10.02.2017 - 12.02.2017

RAM, Rotterdam
'Up Memory Lane (Part 2)'
30 jarig bestaan RAM
28.09.2016 - 22.10.2016

Villa Zebra, Rotterdam
Welkom Thuis
Residence at the Villa
23.03.2016 - 17.04.2016

 

 


/// news:

Studio Seine, Rotterdam
Optimism
with: Anuli Croon, Bertjan Pot, Johannes Langkamp, Tonio de Roover and Touw van Eck.
05.12.2020 - 18.04.2021

 

/// places where you could have enjoyed our work:

Galerie Frank Taal, Rotterdam
10+
17.10.2020 - 21.11.2021

Boijmans & Publieke Werken, Rotterdam
Boijmans Drive Through
01.08.2020 - 23.08.2020

Publieke Werken, Rotterdam
In the streets of Rotterdam
09.07.2020 - 09.08.2020

WTC Art Gallery, The Hague
Summertime
11.07.2019 - 31.08.2019

SUPERMARKET 2019, Stockholm
Stockholm Independent Art Fair
04.04.2019 - 07.04.2019

Kunstkalender 2019

Studio Seine, Rotterdam
So glad to see you
15.12.2018 - 17.02.2019

Galerie Hommes, Rotterdam
Waited for the Fishcorner
06.07.2018 - 08.09.2018

WTC Art Gallery, Rotterdam
Hemisfeer
07.05.2017 - 04.06.2017

Open Studios Borgerstraat, Rotterdam
Parallel to Art Rotterdam
10.02.2017 - 12.02.2017

RAM, Rotterdam
'Up Memory Lane (Part 2)'
30 jarig bestaan RAM
28.09.2016 - 22.10.2016

Villa Zebra, Rotterdam
Welkom Thuis
Residence at the Villa
23.03.2016 - 17.04.2016